Transport i logistyka

Dzięki naszym doświadczonym kierowcom, naszej flocie pojazdów i naszemu strategicznemu położeniu w środku Europy, gwarantujemy dostarczanie usług dostosowanych do potrzeb klienta!
Niezawodność, błyskawiczne dostosowywanie do obowiązujących norm stanowią filary naszego know-how.

Nasze usługi

Transport międzynarodowy ładunków cało pojazdowych oraz ładunków luzem
Spedycja ładunków częściowych i cało pojazdowych
Magazynowanie i logistyka surowców.

Nasza specyfika

Know-how w sektorze rolniczym i przemysłowym.
Doświadczony i zaangażowany zespół
Flota własnych pojazdów

Nasze zobowiązania

Niezawodność naszych usług
Przestrzeganie norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Kontrola kosztów logistycznych